کتاب آموزش پیش از ازدواج

۱۵,۰۰۰ تومان

این کتاب به صورت مفصل به بررسی و آسیب شناسی مسائل پیش از ازدواج از زمان آشنایی تا عقد می پردازد.
کتاب حاضر تالیف جناب آقای مهدی میرمحمد صادقی و توسط دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی است.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس