پروتکل نقاشی درمانی و موسیقی درمانی در اوتیسم

پروتکل نقاشی درمانی و موسیقی درمانی در اوتیسم

۵,۰۰۰ تومان

شرح کامل پروتکل ۱۵ جلسه‌ای “تاثیر هنردرمانی فعال (موسیقی و نقاشی) بر بهبود تعامل اجتماعی و کاهش رفتارهای اوتیستیک کودکان اوتیسمی”.

Categories

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس