پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

۵,۰۰۰ تومان

موضوع: بررسی اثربخشی درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی این پروتکل به صورت مفصل هشت جلسه درمان را توضیح می‌دهد.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس