پروتکل درمان اعتیاد

۵,۰۰۰ تومان

پروتکل بررسی تاثیر آموزش ترک اعتیاد خانواده معتادان و سایر افراد مرتبط با آنها بر ترک اعتیاد این پروتکل در ۹ جلسه و با توضیحات کامل در ۱۷ صفحه در قالب pdf ارائه شده است.

Categories

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس