دفترچه راهنمای شیوه رفتار امدادگران با آسیب دیدگان

دفترچه راهنمای شیوه رفتار امدادگران با آسیب دیدگان

۵,۰۰۰ تومان

کتابچه پیش رو برگرفته از دو مجموعهٔ به زبان ژاپنی به نامهای زیر است: ” آسیب و روان ” و “راهنمای شیوه رفتار امدادگران با آسیب دیدگان”.
در کتابچه “آسیب و روان” درباره مشکلات روانی آسیب دیدگان از بلایای طبیعی توضیحاتی داده شده است. همچنین در کتابچهٔ مذکور چگونگی فائق آمدن مصدومین بر آسیب های روانی شان بیان گردیده است. در بخش پایانی آن نیز به مسائل و مشکلاتی که ممکن است امدادگران با آن روبرو گردند پرداخته شده است. کتابچه مذکور توسط مؤسسه مراقبت های روانی Disaster Victim Assistance Program که بعد از حادثه زلزله شهر کوبه ( ١٩٩۵ ) تاسیس گردید، تدوین گردیده است.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس