تمرین ذهن آگاهی دکتر جوهری فرد

تمرین ذهن آگاهی دکتر جوهری فرد

۱۵,۰۰۰ تومان

Categories

تمرین ذهن آگاهی Body Scan Mindfulness یکی از کاربردی ترین و مفیدترین تمرینات نسل سوم درمان هاست که به عنوان تمرین هدایت هشیارانه توجه می تواند در کاهش افکار مزاحم و افزایش هشیاری و تمرکز روزانه به کار رود.

این تمرین توسط دکتر رضا جوهری فرد در یک جلسه درمانی اجرا شده است.

لطفا تمرین را در محیطی آرام و حداقل دو بار در روز انجام دهید.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس