زبان گفتاری زبانی متشکل از واژه‌هاست و هر واژه رابطه ای دال و مدلولی با یک ابژه مشخص دارد، به عنوان مثال ما به یک ابژه و شی خاص می‌گوییم سیب. به عبارت دیگر، زبان گفتاری ما “مقید” به یک “چیز” می‌کند. در حالی که، زبان موسیقی یک بسط استعاری است بدون آنکه به استعاره خاصی اشاره کند. به عبارت بهتر، موسیقی ما ” بر می‌انگیزد ” اما به چیزی اجبار نمی‌کند. همین تفاوت به ظاهر ساده، منشاء کاربردهای فراوان درمانی است…

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس