کتاب “پزشکی روان تنی: رویکردی سیستم اندیش به سلامت” منتشر شد


کتاب “پزشکی روان تنی: رویکردی سیستم اندیش به سلامت” تالیف دکتر رضا جوهری فرد توسط انتشارات دهکده سلامت و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی منتشر شد.

جهت سفارش کتاب می توانید با شماره ۳۳۹۲۱۲۹۴-۰۶۱ (بخش پژوهش کلینیک رایان) تماس بگیرید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس