دکتر رضا جوهری فرد

آیا روان درمانی مجموعه‌ای از فنون است یا یک هنر؟
آیا درمانگر باید همچون یک اپراتور، عامل اجرای یکسری پروتگل های از پیش تعیین شده باشد و یا با «فهم» و «حضور» در جلسه درمان، آنچه صلاح می داند بیان نماید؟ آیا …. یا ….؟
به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها با یکسری «یا»ها حل نمی شود و باید به دنبال یک شیوه مبتنی بر «و» بود؛ یعنی درمانگری هم فن است و هم هنر، هم می تواند اجرای پروتکل باشد و هم صلاحدید درمانگر.
به این جهت، در بخش آموزش مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره رایان، برای نخستین بار در ایران شیوه¬ای نوین با عنوان «مثلث درمانگری رایان» را ارائه خواهیم نمود.

۱) بُعد بودن (being)
در این بعد درمانگری در پی «حضور» و «بودن» در جلسه درمان هستیم. آنچه در نظریه راجرز به آن تجربه حضور، می گویند و به معنای در «حال» و «اکنون» بودن درمانگر در جلسه درمان است. بسیاری از رویکردهای وجودی و انسانگرایی به بعد بودن پرداخته¬اند.

۲) بُعد دانش (knowing)
در این بعد از گونه های مختلف تحلیلی، پویشی، سیستمی و نظیر آن برای درک بهتر علت شناسی و فهم مسئله و نشانه های بیماری استفاده می شود. در این بعد، می خواهیم مسیربالینی درمانی را به صورت افقی و عمودی (در عمق) بررسی نماییم تا درمانگر نشانه ها و اختلالات را تک عاملی در نظر نگیرد، بلکه نگاهی عمیق¬تر به آنها پیدا کند.

۳) بعد کنش (Doing)
در این بعد، به کنش ها، ابزارها و فنون درمانی خواهیم پرداخت. فنونی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و شامل صدها روش و فن آرام سازی، هیپنوتراپی، فن رفتاری، شناختی، اکت و نظیر آن است.
امروزه، درمانگری که این فنون را نداند به معنی واقعی کلمه از «قافله عقب است» ! و به عبارتی روشن¬تر، از جامعه عمل گرا (پراگماتیک) درمانگران به دور است.
مرکز خدمات و روانشناختی رایان، همچون گذشته ضمن برگزاری کارگاه های یک روزه، دو روزه و دوره های جامع خود، برآنست که براساس مدل ” مثلث روان درمانی رایان” که توسط دکتر رضا جوهری فرد طراحی شده است به شیوه¬ای سوپروایزری بخش آموزش حرفه¬ای را توسعه دهد.
به همه دانشجویان و فارغ التحصیلان گرامی رشته های روان شناسی و مشاوره شرکت در این دوره ها را توصیه می کنیم. زیرا آنها را به نگاهی عمیق¬تر و متفاوت به انسان آشنا می کند و به دانشجویان که پیش¬تر در دوره های آموزشی شرکت نموده¬اند نیز توصیه می شود، اطلاعات خود را به روز نموده و با این مدل هماهنگ نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس