انتشار کتاب “Biosemiotic Medicine ” توسط انتشارات اشپرینگر


کتاب “پزشکی زیست نشانه شناختی” توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.
این کتاب به ویراستاری دکتر فرزاد گلی و با همکاری جمعی از پژوهشگران و متخصصین حوزه “پزشکی روان تنی” از جمله دکتر رضا جوهری فرد به زبان انگلیسی تالیف شده است.
هم اکنون می توانید نسخه کامل این کتاب را در سایت آمازون به نشانی

مطالعه فرمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس