با حضور دکتر حسینی، دکترای علوم قرآن و حدیث، مدرس علم النفس و پژوهشگر در زمینه روان شناسی و رواندرمانی اسلامی راه‌اندازی شد.

در این بخش، به همه پرسش ها و مسائل مرتبط با باورهای دینی، مذهبی و معنوی شما به صورت شناختی و براساس فنون مشاوره ای پاسخ داده خواهد شد.

جهت دریافت نوبت با پذیرش (۳۳۹۲۱۲۱۴) تماس بگیرید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس