کلینیک روزانه رایان

کلینیک روان شناسی رایان، به منظور رفاه بیشتر مراجعین محترم، به ویژه مراجعینی که خدمات بیشتری نیاز دارند،

اقدام به راه اندازی کلینیک روزانه رایان Rayan Day Clinic نموده است.

در این بخش، خدمات روانشناختی کلینیک با ۵۰ درصد تخفیف، بین ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ ارائه می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید.

دریافت نوبت کلینیک روزانه

 

 

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس