قراردادها

یکی از سیاست های کلینیک روانشناسی رایان، ارائه خدمات تخصصی به سازمان های دولتی و خصوصی است.

در حال حاضر، شرکت ها و سازمان های زیر با کلینیک رایان قرارداد داشته، و پرسنل گرامی انها می توانند از خدمات کلینیک استفاده نمایند.

  • شرکت نفت و گاز اروندان
  • شرکت نفت فلات قاره ایران
  • تعاونی مصرف شرکت فولاد اکسین خوزستان
  • بانک سپه
  • بانک کشاورزی
  • کمیته امداد امام

سایر شرکت ها و سازمان ها، جهت عقد قرارداد با مدیریت کلینیک رایان هماهنگ نمایند.

 


      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس