راهنمایی پایان نامه

شیوه نگارش پایان نامه

اجزا و ساختار گزارش پروژه دوره کارشناسی و ارشد

 

روی جلد (مطابق فرمت دانشگاه)

اول : صفحه سفید

دوم : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

سوم : صفحه عنوان (مطالب جلد، روی صفحه عنوان نیز درج می شود)

چهارم : صفحه تقدیم نامه (درج این عنوان اختیاری می باشد )

پنجمین: صفحه سپاس نامه (تشکر و تقدیر از استاد راهنما و کسانی که در امر پایان نامه شما را یاری داده اند)

چکیده

فهرست مطالب(جداول ، نمودارها و شکل ها)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-        مقدمه

۱-۲-        بیان مسأله

۱-۳-        اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴-        اهداف پژوهش (این قمست می تواند شامل اهداف کلی و اهداف جزئی  باشد)

۱-۵-        سوالات یا فرضیات تحقیق

۱-۶-        تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم:  سوابق نظری و تجربی تحقیق

۲-۱- پیشینه عملی تحقیق

۲-۲- پیشینه نظری تحقیق

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- جامعه و نمونه آماری

۳-۳- روش نمونه گیری

۳-۴- شیوه اجرای پژوهش

۳-۴- ابزار سنجش متغیرهای تحقیق

۳-۵- اعتبار(validity) و پایایی (Relability) ابزار سنجش

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- توصیف داده ها

۴-۲- تحلیل داده ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه گیری

۵-۲- پیشنهادات تحقیق

۵-۳- محدودیتهای تحقیق

پیوستها (در صورت وجود)

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوستها

چکیده (به انگلیسی)

صفحه عنوان (به انگلیسی

صفحه سفید

*****************************************************************************************************************

۵ فصل پایان نامه را مطابق الگو تکمیل کنید تا کارتان چند باره اصلاح نشود هر فصل دارای اجزاء و قسمتهای است که در الگو آماده است .

نمونه هایی از پرسشنامه ، یا عملکرد آزمودنی ها را در صورت نیاز ( ضمن مشورت با استاد راهنما) در پیوست بیاورید ، پیوست ها را در فصل و محل مناسب خاطر نشان شوید.

در ابتدای کار فهرست مطالب را از فهرست جداول جدا کنید

مطلب را هنگام تحویل به استادد داور تایپ کرده باشید و کار را تایپ شده تحویل دهید . پش از هماهنگی با استاد راهنما و مشاور

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه: در مقدمه باید به طور کلی وارد مطلب شده و سپس آن را تعریف کرده ، برخی مسائل کلی را در مورد آن بنویسید و به تدریج ضمن رعایت انسجام مطلب به جزئیات بیشتر بپردازید . لازم است در تمام مراحل نگارش پایان نامه از آوردن جمله های روزنامه ای و غیر علمی ۰خود داری کنید : کودکانی که اشک را در چشمان هر ….. بیان مسأله یعغنی آنکهع بنویسید مشکل چیست و این کرا باید بر اساس پژوهش ها و یافته های دیگران باشد . و بعد مسئله ای که خودتان می خواهید پاسخ بدهید.

به طور کلی رئوس مطالبی که در مقدمه باید به آن اشاره کنیم به صورت زیر است :چند پرسش را مطرح و به آن ها پاسخ دهید.مقاله شما در باره چیست ؟ چه انگیزه ای شما را به سمت مطالعه ی مورد نظر کشانده است ؟چه جزئیاتی ضروری هستند و چه جزئیاتی ضروری نیستند؟

مقدمه همچون قیفی است که از کل به خاص پیش می رود و هر چه نویسنده جلوتر می رود به هدف پژوهش خود که یک هدف اختصاصی است نزدیکتر می شود . بنابراین در تهیه ی رئوس مطالب ، تصویر بزرگ خود را در ابتدا بنویسید و هدف اختصاصی ، پرسش یا فرضیه ی خود را در انتهای مقدمه ی خود بیاورید . این مقدمه قیفی خود را طوری کامل نمایید که مطالب به صورت منطقی از جنبه های کلی به سمت قسمت اختصاصی پیش روند. سپس بندهای بین بند آغازین و بند پایانی را با بندهایی پر کنید که تصویر کلی را به بخش اختصاصی می کشانند.این بندها می توانند همان ادبیات مربوط به موضوعباشند. ( میرزایی ، ۱۳۸۹)

مقدمه شمای کلی یا چکیده ای از کل طرح تحقیق است ، نگارنده از این طریق می خواهد خواننده را با مبانی و کلیات موضوع تحقیق مورد نظر خود آشنا کند . مقدمه نباید بیش از حد طولانی و در برگیرنده مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط باشد به عبارت دیگر مقدمه به تاریخچه کلی تحقیق اشاره می کند . به طوری که هر کس با خواندن مقدمه بتواند درک کند که پژوهشگر قصد انجام چه تحقیقی را دارد. بنابراین محقق بهتر است مقدمه را پایان تحقیق نیز اصلاح نماید، لذا معمولاً برای قسمت مقدمه حداکثر تا ۳ صفحه را در نظر می گیرند (صفری شالی، ۱۳۸۷، ص ۲۲).

طرح مسأله:

در طرح مسأله به موارد زیر توجه می شود ۱- تعریف مسأله ۲- بررسی وضع موجود ۳-دورنمای آینده۴- بیان مسأله مورد نظر محقق بصورت جمله خبری یا سوالی.پس پژوهش با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش بیان می شود ، انجام می گیرد.بدین ترتیب هر پژوهش باید بر حول یک مسأله اصلی ، سازماندهی شود تا در نهایت بتواند به آن مسأله پاسخ دهد.

در بیان مسأله محقق دارای اهداف کلی به شرح ذیل است :

الف- با ارائه شواهدی نشان میدهد که در جامعه مورد نظر او مسأله وجود دارد و لازم است در زمینه مسأله مورد نظر تحقیق شود . نشانه های وجود مسأله باید مستدل باشند.برای مستدل نمودن شواهد می توان به مراجع مختلف مثل تجارب شخصی و شغلی محقق ، نظرات افراد کارشناس و … استناد کرد.در هر صورت شواهد باید طوری ارائه شود که هر خواننده ای با مطالعه  آن بپذیرد که واقعاً در جامعه مورد تحقیق چنین مسأله ای وجود دارد .در بیان شواهد ارائه رفرنس یا منبع خبر اهمیت فوق العاده دارد.

ب- روشن ساختن مسأله، برای این کار پژوهشگر مسأله را در قالب سوال پژوهشی مطرح می کند ، به طوری که هم متغیرهای مسأله شناسانده می شوند و هم قلمرو پژوهش معین می گردد.

ج- مسأله یا موضوع پژوهش باید شامل توضیح روشن ، صریح ، قاطع و مختصری از آنچه که پژوهشگر واقعاً قصد انجام ، بررسی یا تعیین آن را دارد ، باشد و شناختی دقیق و واضح را از زمینه پژوهش ارائه کند. دامنه موضوع پژوهش باید محدودیت داشته باشد، حتی المقدور فقط یک مسأله یا مشکل را در بر گیرد و فاقد کمی گویی ، ابهام و پیچدگی  باشد.

د- مسأله یا موضوع پژوهش می تواند به صورت خبری یا سوالی باشد.

سوال پژوهشی باید به گونه ای مطرح شود که وقتی ارتباط دو متغیر به اثبات رسید، در شرایط فعلی محقق بتواند بر اساس نتیجه تحقیق دست به اقدام عملی بزند.

ه- پس در مجموع ، بیان موضوع تحقیق در واقع همان طرح مسأله تحقیق در قالبی روشن و دقیق بر اساس ضوابط و معیارهای علمی است .

حال پس از بیان مسأله و ارائه آن بر اساس ملاحظات فوق به منظور بازبینی آن ، می توان به ارزشیابی آن بر اساس موارد زیر پرداخت:

۱-    آیا مسأله تحقیق روش و صریح بیان شده است؟

۲-    آیا مسأله با عنوان موضوع و محتوای تحقیق همخوانی دارد ؟

۳-    آیا برای اجرای تحقیق منابع مالی ، تجهزیاتی و پرسنلی لازم وجود  دارد؟

۴-    آیا مسأله تحقیق رابطه بین پدیده ها را مورد بررسی قرار می دهد؟

۵-    آیا مسأله تحقیق از اهمیت و ارزش ؟

۶-    آیا اجرای تحقیق با توجه به روش های علمی تحقیق امکان پذیر است و به عبارت دیگر آیا روش ها ، وسائل و ابزارهای لازم با اعتبار یا پایایی بالا (و پایایی لازم ) در اختیار محقق می باشد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این قسمت محقق باید تعیین کند که مطالعه مسأله مد نظر وی از چه اهمیتی (از لحاظ تئوریک یا کاربردی و یا هر دو آن ) برخوردار است .یعنی انجام تحقیق مورد نظر کدام مشکل را حل خواهد کرد و اگر تحقیق انجام نگیرد چه صدمه ای متوجه کل جامعه یا بخشی از جامعه خواهد شد و چه کسانی از نتایج پژوهش استفاده خواهند کرد و چه استفاده ای خواهد شد و اگر این بند بایستی دلایل پرداختن به چنین پژوهشی یا اهمیت موضوع آن با توجه به معیارهایی نظیر توسعه و پیشرفت کشور ، صرفه جویی در هزینه ها ، گسترش دانش ، بهبود روش ها ، حل مشکلات کشور و نظایر آن به اثبات رسد.

به طور خلاصه تأکید محقق بر روی کاربرد نتایج تحقیق با توجه به این سه سوال می باشد :

۱- چرا انجام آن تحقیق ضرورت دارد؟

۲- انجام این تحقیق درای چه ارزشی است ؟

۳- نتیاج حاصل از آن به چه کار می آید ؟

در ضمن اهمیت و ضرورت تحقیق باید حداکثر در دو صفحه تنظیم گردد.

سوال پژوهشی باید به گونه ای مطرح شود که وقتی ارتباط دو متغیر به اثبات رسید ، در شرایط فعلی محقق بتواند بر اساس نتیجه تحقیق دست به اقدام عملی بزند.

هدف : هدف اصولاً همان چیزی است که در عنوان آمده است و معمولا به همان صورت ذکر می شود لازم نیست اهداف فرعی و اصلی داشته باشید

۲-        فرضیه یا سوال: در صورتی که زمینه پژوهش نادر و کمیاب باشد بهرت است از صولا استفاده کنید

۳-        ضرورت : ضرورت تحقیق را دی یکی دو پاراگراف و به صورت فضشرده بنویسید با توجه به اهمیت موضوع از لحاظ نظری و کاربردی

۴-        تعریف :

تعاریف نظری یا مفهومی : باید بر اساس منابع معتبر و علمی باشد

تعاریف عملیاتی: معمولاً اساس آن تعریف است که پژوهشگر مورد استفاده قرار م یدهد ( با توجه به ابزار )

فصل دوم  : پیشینه تحقیق

در پیشینه تحقیق مطالب باید به طور کلی متمرکز بر موضوع خ۰اصی باشد که مطالعه می کنید . برای مثال ، در اختلال خواندن و افسردگی ، اگر سه الی چهار صفحه در م ورد اختلال های یادگیری و افسردگی توضیح بدهید کافس است . سپس باید به رابطه اختعلال خواندن و افسردگی بپردازید مطالب را طبقه بندی شده بیاورید : تعریف ها طبقه بندی ها سبب شناسی ، درمان به طور کلی بیاید و تأکید را بر موضوع اختصاص بدهید

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

جامعه

نوع تحقیق: آزمایشی ، زمزینه یابی ، همبستگی یا … .

نمونه ، نمونه گیری و حجم نمونه : چه کسانی ، با چه روشی و چه اندازه

روش جمع آوری داده ها: توضیح کامل بدهید که چگونه اطلاعات و داده ها را جمع آوری کرده اید.

ابزار: چه کسی ، چه سالی و در کجا آن را ساخته است . در مورد اعتبار و روایی آن توضیح دهید و آن را مستند بنویسید . چه چیزهایی را می سنجد . اعتبار و روایی آن در ایران چقدر است . چه مقدار زمان اجرا می خواهد . و در صورت امکان ۳- ۴ گویه آنرا ذکر کنید.

روش آماری : فقط موارد را بنویسید و از آوردن فرمول خود داری کنید . روش های آمار توصیفی و تحلیلی را متذکر شوید.

فصل چهارم: یافته ها

ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی را بنویسید. سن ، هوش ، فراوانی ، درصد ها ، میانگین و انحراف استاندارد . این موارد را به طور کلی در یک یا دو جدول بیاورید. جدول ها باید توضیح داشته باشند تا جاییکه ممکن است جدول ها را کمتر اکنید و جز در موارد ضروری از آوردن نمودرا خود داری کنید.

۲- سپس فرضیه ها یا سوال ها را یکی یکی بنویسید و در زیر هر کدام از فرضیه ها گزارش تحلیل را بنویسید. توضیح دهید که نتیجه تحقیق با توجه به درجه آزادی و فرمول مورد استفاده چه بوده است و در چه سطح معناداری ، معنادار بوده است. سطح معناداری را به صورت ثابت ۰۱/۰  یا ۰/۵۰ بنویسید

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نکته : فصل ۵ خلاصه نیست. در این فصل لازم نیست دو باره یافته ها را ذکر کنید بلکه باید فقط ضمن بیان نتیجه هر فرضیه به بحث بپردازید . یعنی بنویسید که یافته شما با کدام یافته های پژوهشی موافق یا مغایر است سپس به دلیل آن نیز در صورت نیاز اشاره کرده و توضیح دهید آنگاه باید کابردها را بنویسید . هر فرضیه جداگانه ( یا به طور کلی ) محدودیت های کارتان را بنویسید : محل تحقیق، سال تحقیق ، مقطع سنی یا تحصیلی الزاماً محدودیت نیستند.

 

بخش پژوهش کلینیک روانشناسی رایان

 

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس