دوره جامع تربیت روان درمانگر بالینی بزرگسال

💠 آغاز ثبت نام دوره جامع تربیت روان درمانگر بالینی بزرگسال
( دوره حضوری ، سالن آموزش کلینیک رایان)
👤 مدرس و سوپروایزر دوره ؛
دکتر رضا جوهری فرد
فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی ، استادیار دانشگاه ، مدرس کشوری روان درمانی
✳️ شامل؛
❇️ بخش تشخیص ؛
🔸 فنون مصاحبه بالینی و تشخیص
🔸 آزمون های تشخیصی با تاکید بر MMPI
❇️ بخش درمان های رفتاری شناختی؛
🔸درمان های شناختی رفتاری مقدماتی شامل فرمول بندی مورد و مسئله، سطوح شناخت، شروع درمان،  مدیریت جلسه،  فنون چالش گری
🔸فنون شناختی رفتاری پیشرفته شامل کشف و چالش در سطح باورهای مرکزی و طرحواره ها
🔸فنون رفتار درمانی
🔸کاربرد فنون CBT در اختلالات بالینی
❇️ بخش طرحواره درمانی ؛
🔷طرحواره درمانی
🔷تاریخچه
🔷مبانی شکل گیری طرحواره ها
🔷سبک های مقابله ای
🔷سیمای بالینی ۱۸ طرحواره
🔷مفهوم سازی مراجع
🔷ارزیابی و سنجش
🔷ارتباط درمانی در طرحواره درمانی
🔷دستور عمل گام به گام درمان طرحواره ها
🔷باز والدینی و رویاروسازی همدلانه
🔷راهبردهای شناختی
🔷راهبردهای تجربی
🔷راهبردهای روابط بین فردی
🔷راهبردها رفتاری برای الگو شکنی
🔷مداخلات شناختی
🔷مداخلات تجربی
🔷مداخلات رفتاری و الگو شکنی رفتار مخرب
🔷کاربرد طرحواره درمانی در اختلالات شایع
💠 این دوره ۱۰۰ ساعته ، در ۱۴ روز آموزش نظری و عملی برگزار می شود.‌
پس از تمرینات عملی، در روز پانزدهم ، گزارش های کار عملی بررسی خواهد شد.
💠 به شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند ، گواهی معتبر کلینیک رایان ارایه خواهد شد.‌
💠 هزینه کل دوره، ۳ میلیون تومان ( پرداخت در سه نوبت)
💠 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۰۹۳۶۱۱۸۰۳۱۸ تماس بگیرید.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس