خودورزی

قریب بیست‌وپنج سال دوران آموزش، پژوهش و فعالیت‌های بالینی در رشته روانشناسی بالینی و روان‌درمانی، و آشنایی با تفکر سیستم اندیش با رویکردی کل‌نگر، ارتباط-محور و ترکیبی (syntatic) در برابر جزءنگری و کاهش گرایی (reductionism)، و با در نظر گرفتن بافتار (content) فرهنگی ایرانی_اسلامی، من را بر آن داشت تا شیوه‌ای جدید برای درمان مراجعین خود در پیش بگیرم، تا ضمن تحلیل و درمان گذشته فرد، به آینده‌نگری و ساخت روایت و مسیر ویژه فرد از زندگی‌اش و از همه مهم‌تر، استفاده از زمان و نیروی حال، توجه شود، شیوه‌ای که تا پایان عمر فرد را در جهت رشد و بالندگی قرار دهد: خودورزی!

آری، خودورزی، شیوه‌ای است بر مبنای شناخت و تحلیل گذشته و شخصیت فرد (بر این بودگی)؛ آفرینش و ساخت آینده (به آن شدگی) و حرکت در مسیر زندگی در زمان حال (تم زندگی).

خودورزی، رویکردی است که تکلیف شما را با دو موضوع بسیار مهم فلسفه زندگی- به تعبیر هایدگر- روشن می‌سازد: هستی و زمان. در بخش هستی‌شناسی، نسبت فرد را با زندگی و به اصطلاح sein) being) مشخص می‌کند و به یک ثبات و آرامش در مسیر زندگی می‌رساند و در بخش زمان، تکلیف فرد را با زمان گذشته، آینده و حال، و همان‌طور که در فرهنگ و ادبیات ایرانی ما اشاره شده است:

شریعت پوست، مغزآمد حقیقت             میان این و آن، باشد طریقت

برای رسیدن به حقیقت زندگی، باید دریک طریقت و «مسیر» در زندگی حرکت کرد، تا بتوان نیک بودی (wellbeing) را در زندگی احساس نمود.

# واژه به واژه این کتاب، پس از سال‌ها کار با مراجعین مختلف و بررسی‌های بالینی گوناگون نوشته شده و بارها توسط همین مراجعین گرامی مورد ویراستاری قرارگرفته است و بنابراین، مهم‌ترین مؤلفین این کتاب، مراجعین من هستند که باعلاقه و پی گیری، چارچوب نظری و بالینی کتاب را مستحکم نمودند.

این اثر، به عنوان یک کتاب آزمایشی (pilotbook) و به‌منظور بررسی‌های پژوهشی به چاپ خواهد رسید تا پس از کارآزمایهای بالینی بعدی مورد تجدیدنظر و بررسی‌های دقیق‌تر قرار گیرد. به این جهت، از همه مراجعین گرامی، متخصصین و دانش‌پژوهشان گرامی درخواست می‌شود، نظرات خود را به ایمیل [email protected] ارسال نمایند.

با احترام

رضا جوهری فرد

روان­درمانگر- استادیار دانشگاه

۱۴۰۰

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس