تحصیلات و سوابق کاری دکتر رضا جوهری فرد

دکتر رضا جوهری فرد

تحصیلات:

– روان شناس بالینی و فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی دانشگاه فرایبورگ آلمان/ علوم پزشکی اصفهان

عضو هیات علمی بخش روان شناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

– پژوهشگر مهمان در دپارتمان پزشکی روان –تنی دانشگاه فرایبورگ آلمان.

– ریاست کارگروه تخصصی مطالعات روان شناسی فرهنگی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

عضو هیات تحریریه فصلنامه روان شناسی و هنر

– عضو هیات تحریریه فصلنامه بین المللی IJBMC (International Journal of Body, Mind and Culture)

ســوابق کاری:

– صاحب امتیاز و مدیر مسئول مرکز خدمات مشاوره رایان؛

– کارشناس برنامه های روان شناسی صدا و سیما؛

– مدرس و محقق دانشگاه (دانشگاه علمی کاربردی زندان های خوزستان؛ دانشگاه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان)؛

– رییس بخش پزشکی روان تنی بیمارستان آریا اهواز؛

– دبیر انجمن سلامت برتر ایران (دو دوره)؛

– نماینده انجمن موسیقی درمانی ایران

– روان شناس بالینی واحد مشاوره بهزیستی اهواز.

– روان شناس بالینی مراکز مشاوره اهواز؛

– عضو هیات علمی و کمیته داوران کنگره هنر درمانی ایران (تهران، دانشگاه شهید بهشتی)؛

– روان شناس پیشین معاونت توانبخشی بهزیستی اصفهان (مرکز آدینه)؛

– مدرس و محقق موسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی اصفهان و موسسه پژوهشی پالایش تن و روان شیراز؛

– روان شناس بالینی پیشین مراکز مشاوره اصفهان (مرکز خدمات مشاوره آسمان؛ مرکز خدمات مشاوره و روان درمانی نوید؛ کلینیک مددکاری اجتماعی سروش؛ درمانگاه شبانه روزی جی؛ مرکز خدمات مشاوره رایین؛ کمیته امداد امام (ره)؛ مرکز خدمات مشاوره و روان شناختی همراز)؛

کارگاه‌های برگزار شده:

– دوره های ضمن خدمت مشاوران آموزش و پرورش (کارگاه های روان درمانی؛ زرین شهر اصفهان)؛

– کارگاه های روان درمانی (مرکز خدمات مشاوره و روان شناختی همراز، اصفهان).

– کارگاه های تخصصی مشاورین کمیته امداد (فلاورجان اصفهان)؛

– اولین کارگاه هنر درمانی ویژه روان شناسان مراکز توانبخشی بهزیستی (بهزیستی استان خوزستان)؛

– کارگاه گروه درمانی ویژه کارشناسان مراکز ترک اعتیاد (بهزیستی استان خوزستان)؛

– کارگاه تحلیل تم زندگی و تم درمانی (دومین کنگره هنردرمانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی)؛

– کارگاه معرفی نظریه تحلیل تم ها و تم درمانی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان).

– ‌برگزاری کارگاه های روان درمانی و آموزش بیش از ۳۰۰ روان شناس در زمینه های بالینی و رواندرمانی (اهواز. مرکز مشاوره رایان).

– برگزاری کارگاه های آموزشی تم آگاهی (موسسه آموزشی؛‌ مشهد).

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس