بخش خدمات بین الملل رایان

بخش خدمات بین الملل رایان، جهت رفاه هموطنان عزیز ایرانی در سرتاسر دنیا، راه اندازی شده است تا از این طریق بتوانند به سهولت از خدمات روانشناختی استفاده نمایند.

مراحل دریافت نوبت مشاوره:

  • ارسال درخواست مشاوره به واتس آپ ۰۰۹۸۹۳۶۱۱۸۰۳۱۸ شامل نام و نام خانوادگی و بیان حیطه مشکل (بالینی، خانواده، ازدواج، کودک و…)
  • پرداخت هزینه مشاوره به شماره کارت اعلام شده
  • ارسال تصویر پرداخت به واتس آپ
  • هماهنگ شدن نوبت توسط پذیرش

در حال حاضر، آقای دکتر رضا جوهری فرد، خانم خلیلیان، خانم نقیب زاده و خانم دکتر قنواتی در این بخش مشاوره می دهند.

_________________________________________________________________________________________________________________________

مطالب مرتبط

 

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس